O‘tkazmalar va so‘rovlarga limitni kim belgilaydi

O‘tkazmaga limit va so‘rovga limit kartani muomalaga chiqargan bank tomonidan belgilanadi.