Kredit kodi va anketa raqamini qanday bilsa bo‘ladi

Bank kreditlari kredit kodi bo‘yicha to‘lanadi. Kredit kodini bank kredit shartnomasida keltiradi. Ba‘zi banklarda kredit kodi ikki qismdan iborat bo‘ladi: BMM – bank yoki filiali kodi va anketa raqami. Agar kredit shartnomasida kredit kodi yoki anketa raqami bo‘lmasa, kredit bergan bankdan aniqlashtiring.