Перейти к основному содержимому

Plastik karta yo‘qoldi

Android

Agar plastik karta yo’qolgan bo’lsa - plastik kartaga хizmat ko’rsatuvchi bankka bloklashga ariza bering yoki kartani ilovada bloklang. Shu bilan siz o’z pullaringizni saqlab qolasiz - ularni hech kim sarflay olmaydi yoki boshqa kartaga o’tkaza olmaydi.

iOS

Agar plastik karta yo’qolgan bo’lsa - plastik kartaga хizmat ko’rsatuvchi bankka bloklashga ariza bering yoki kartani ilovada bloklang. Shu bilan siz o’z pullaringizni saqlab qolasiz - ularni hech kim sarflay olmaydi yoki boshqa kartaga o’tkaza olmaydi.

Web

Agar plastik karta yo‘qolsa, xizmat ko‘rsatuvchi bankka plastik kartani bloklash uchun ariza bering yoki kartani ilovada bloklang. Shu tariqa siz pulingizni saqlab qolasiz – uni hyech kim ishlata yoki boshqa kartaga o‘tkaza olmaydi.