Karta raqami o‘chib ketgan

Kartadagi raqam va boshqa yozuvlarni tiklash uchun – kartani muomalaga chiqargan bankning istalgan filialiga murojaat qiling. Bankda shaxsni tasdiqlash uchun pasportni taqdim eting. Bankda maxsus qurilma – grafik personalizator yordamida kartadagi raqam va boshqa barcha yozuvlar qayta tiklanadi.