Перейти к основному содержимому

Toifani qo’shish

Android

  1. To’lovlar monitoringida chekka bosing - batafsil ma’lumotli chek paydo bo’ladi.

  2. Chekning o’ng tepa burchagida yorliqchaga bosing - toifalar ro’yxati paydo bo’ladi.

  3. Toifalar ro’yxatida toifaga bosing - toifaga chek qo’shiladi.

iOS

  1. To’lovlar monitoringida chekka bosing - batafsil ma’lumotli chek paydo bo’ladi.

  2. Batafsil ma’lumotli chekda "Toifani qo’shish" tugmasini bosing - toifalar ro’yxati paydo bo’ladi.

  3. Toifalar ro’yxatida toifaga bosing - toifaga chek qo’shiladi.