Cheklar


Android

Toifani chekka monitoringda va chekda qo’shish mumkin. To’lov monitoringidan cheklarni telefonga yoki Google Diskga saqlab qo’yish mumkin.


iOS

Toifani chekka monitoringda va chekda qo’shish mumkin. To’lovlar monitoringidan chekni telefonga saqlab qo’yish mumkin.


Web

Chekka toifa faqat monitoringda qo‘shiladi. To‘lovlar monitoringidagi chekni chop etish mumkin.